AMAVET klub č.962.

Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava-Petržalka

Slovensko

IČO: 00684040

DIČ: 2020782797

E-mail: webmap@amavet962.org

Nájdete nás: Facebook alebo Webové sídlo