Čo je Webmap?

Priestor pre webové GIS projekty, ktoré stoja na open source softvéri. Mnohé z takýchto projektov majú natoľko špecifické softvérové požiadavky, že bežné hostingové služby neumožňujú ich realizáciu a práve Webmap je pre ne vhodným riešením.


Kto je Webmap?

Tým mladých ľudí, ktorých spojil tvrdý život v laviciach katedry kartografie, geinformatiky a DPZ na PrifUKu. Čerství absolventí a končiaci študenti, plní entuziazmu a chuti presadiť sa vo svete GIS. Keď sa im naskytla ponuka od AMAVET klubu č. 962, zrealizovať ideu Webmapu, razom mali o nedostatok voľného času postarané.


Mgr. Miloslav Ofúkaný (veduci AMAVET klubu č. 962)

Mgr. Dominik Abrahám

Mgr. Martin Kalivoda

Mgr. Marcel Kočíšek

Mgr. Martin Panák

Bc. Martin Pravda

Mgr. Radka Poláková